3,384 բառեր. 8,267 Թարգմանություններ է.
1,577,485 բառերը / արտահայտությունները, 8,361 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ալբանական, Ալբանական-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-albanian.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0122 / 0.0066 (19)
Վերադառնալ սկիզբ