388 բառեր. 955 Թարգմանություններ է.
361,560 բառերը / արտահայտությունները, 1,917 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ալբանական, Ալբանական-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-albanian.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
1.0096 / 0.0887 (19)
Վերադառնալ սկիզբ