5,766 բառեր. 5,882 Թարգմանություններ է.
1,789,587 բառերը / արտահայտությունները, 9,485 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Ալբանական թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-albanian.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0152 / 0.0091 (19)
Վերադառնալ սկիզբ