พจนานุกรมมี 5,766 คำ และ 5,882 การแปล
1,789,587 ค้นหาคำ / นิพจน์. 9,485 ทุกวันนี้.
แท็ก: อังกฤษ - อัลบาเนีย พจนานุกรม อังกฤษ, อัลบาเนียพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ, อังกฤษ-อัลบาเนีย บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก translate-albanian.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0114 / 0.0058 (19)
กลับไปด้านบน